{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <e' gis' b' cis'' dis'' fis''>1
}
E6/9maj7: e–g♯–b–c♯–d♯–f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e gis cis' fis' b' dis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e\6 gis\5 cis'\4 fis'\3 b'\2 dis''\1>1
 }
>>
e g♯ c♯ f♯ b
(h)
d♯

Huomautukset

muokkaa

Käytännössä sama sointu kuin Emaj13, sillä maj13-sointuihin ei yleensä soiteta 11:tä.