Kitarakirja/Sointuluettelo:F13♯9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <f' a' c'' ees'' gis'' bes'' d'''>1
}
F13♯9: f–a–c–e♭–g♯–b♭–d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <f, a, ees gis d' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <f,\6 a,\5 dis\4 gis\3 d'\2 >1
 }
>>
f a e♭ g♯ d