Ero sivun ”S2 Erilaisia elämäntapoja/Maahanmuuttajat tuovat mukanaan lähtömaansa kulttuuria” versioiden välillä

Ei muokkausyhteenvetoa
== Maahanmuuttajat ovat monipuolinen ryhmä ==
[[Tiedosto:Maahanmuuttajat Suomessa.svg|alt=Tilastotietoa maahanmuuttajien määristä sekä kielistä Suomessa.|pienoiskuva|Tilastotietoa maahanmuuttajien määristä sekä kielistä Suomessa.]]
Maahanmuuttajat tulevat eripuolilta maapalloa, minkä vuoksi jokainen tuo mukanaan oman lähtömaansa kulttuuria. MaahanmuuttajatHe eivätmyös siksilähtevät kotimaastaan erilaisista syistä. Sen vuoksi maahanmuuttajat eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Tavat ja maailmankatsomustapa katsella maailmaa voivat poiketa paljonkin suomalaisista, tai ne voivat olla hyvin samanlaisia riippuen siitä, mistä tulija on kotoisin. Tulijat tuovat mukanaan omaa kulttuuriaan, mikä lisää '''monikulttuurisuutta''' kohdemaassa.
 
Joskus lähtömaan ja kohdemaan kulttuurierot saattavat aiheuttaa haasteitahaasteitakin yhteiseloon, mikä vaatii yhteistyötä ja vuoropuhelua. Osa ihmisistä näkee maahanmuuton ja monikulttuurisuuden uhkana kohdemaan perinteiselle kulttuurille. Toiset taas ajattelevat maahanmuuton ja erilaiset kulttuurit nähdä kohdemaan kulttuuria rikastuttavana ja monipuolistavana asiana. On myös täysin perusteltua kysyä, mitä se "perinteinen kulttuuri" oikeastaan on, sillä kulttuurit ovat saaneet vaikutteita ympäriltään ja muuttuneet aina.
 
Maahanmuutto tuo toki mukanaan asioita, jotka eivät aiemmin ole olleet osa kohdemaan kulttuuria. Kulttuuria muovaa kuitenkin myös esimerkiksi televisio ja internet. On myös täysin perusteltua kysyä, mitä se "perinteinen kulttuuri" oikeastaan on, sillä kulttuurit ovat saaneet vaikutteita ympäriltään ja muuttuneet aina. Tämän päivän suomalainen kulttuuri on hyvin erilaista kuin esimerkiksi 1900-luvun alun suomalaisuus, kun Suomi itsenäisenä valtiona syntyi. Jos ajassa mennään vielä enemmän taaksepäin, törmäämme suomalaiseen kulttuuriin, jossa uskottiin metsän henkiin ja moniin jumaliin. Kulttuurimme on aina muuttunut ja ottanut vaikutteita ympäriltään, ja voimmekin kysyä, miksi suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri olisi juuri nyt sellainen, joka ei muutu ja jota ei saa muuttaa. On omasta ajattelutavasta kiinni, näkeekö maahanmuuttajien mukanaan tuomat tavat uhkana vai kulttuuriin aina kuuluneena muutoksena.
== Kuka on suomalainen? ==
 
=== Termit selväksi ===
Maahanmuuttoon liittyvät käsitteet saattavat tuntua monimutkaisilta. Selvennetään niitä hiukan.
 
'''Maahanmuuttaja'''lla tarkoitetaan henkilöä, joka on omasta tahdostaan tai pakon edessä muuttanut toiseen maahan. Joskus tällaisesta henkilöstä käytetään myös termiä '''siirtolainen.'''
 
Kun ihminen muuttaa toiseen maahan hänestä käytetään joskus myös nimitystä '''maahanmuuttajataustainen''' tai '''ulkomaalaistaustainen.''' Tilastokeskuksen mukaan myös ulkomailla syntyneiden vanhempien Suomessa syntynyt lapsi tilastoidaan ulkomaalaistaustaiseksi. Tämän lapset eivät kuitenkaan enää tilastokeskuksen tilastoissa ole ulkomaalaistaustaisia vaan suomalaisia.
 
Ihmisen '''kansallisuus''' tarkoittaa eri asiaa kuin '''kansalaisuus'''. Kansallisuudella tarkoitetaan etnistä taustaa, esimerkiksi saamelaisuutta, romania tai vaikkapa kurdia, kun taas kansalaisuus tarkoittaa virallista kuulumista johonkin maahan. Ihminen voi siis olla kansallisuudeltaan vaikkapa romani ja kansalaisuudeltaan suomalainen.
 
Maan kansalaisuus saadaan yleensä synnyttäessä, mutta sitä voi vaihtaa. Suomeen muuttanut voi hakea kansalaisuutta täysi-ikäisenä, jos on asunut Suomessa viisi vuotta yhtäjaksoisesti tai yhteensä seitsemän vuotta 15 vuotta täytettyään. Suomessa asumisen aikavaatimus on lyhyempi Suomen kansalaisten puolisoille, Pohjoismaiden kansalaisille ja pakolaisille. Suomen kansalaisuuden voivat saada ilman hakemusta ilmoituksella muun muassa entiset Suomen kansalaiset sekä Suomen kansalaisten ulkomailla syntyneet lapset ja ottolapset. Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuksia myönnettiin yhteensä 12 219, joista suurin osa myönnettiin Venäjän, Somalian, Irakin ja Viron kansalaisille. <ref>{{Verkkoviite|osoite=http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/suomen-kansalaisuuden-saaneet.html|nimeke=Suomen kansalaisuuden saaneet|tekijä=Tilastokeskus|julkaisu=www.stat.fi|viitattu=2019-02-10|ietf-kielikoodi=fi}}</ref>
 
Kuten edellä kerrottiin, pakoon kotimaastaan lähtenyt voi anoa toisesta maasta turvapaikkaa. Tällainen henkilö on '''turvapaikanhakija'''. Mikäli henkilölle myönnetään turvapaikka, tulee hänestä '''pakolainen.''' Kaikki maahanmuuttajat eivät ole turvapaikanhakijoita tai pakolaisia.
 
== Kuka on suomalainen – mitä suomalaisuus on? ==
<blockquote>''"Ympäristö sulkee tietyiltä ihmisryhmiltä, ja myös minulta, mahdollisuuden olla suomalainen. [...] Suomalainen en siis voi olla, mutta ihmisillä on valmiit ennakkoluulot siitä mitä voin olla. Minun on sovittava käsitykseen siitä millainen on afrikkalainen, pakolainen, maahanmuuttaja tai muslimi. [...] Surullista on myös se, että suomalaiseksi ei voi tulla, mutta siihen pitäisi kuitenkin jatkuvasti pyrkiä."''
<br>Warda Ahmed vuonna 2013 teoksessa Älä oleta – Normit nurin! <ref>Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Seta ry, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf. 2013. Älä oleta – Normit nurin! Seta-julkaisuja 22. (viitattu 10.2.2019) Luettavissa [https://www.dropbox.com/s/bfgw8cddd30vtkp/NORMIT_NURIN.pdf?dl=0 netissä]. </ref></blockquote>IhmisenWarda '''kansallisuus'''Ahmedin tarkoittaakokemus eri asiaa kuin '''kansalaisuus'''. Kansallisuudella tarkoitetaan etnistä taustaasiitä, esimerkiksi saamelaisuutta tai vaikkapa kurdia, kun taas kansalaisuus on jonkin maan virallinen kuuluminen johonkin maahan. Suomen kansalaisuutta voi hakea täysi-ikäisenä, jos on asunut Suomessa viisi vuotta yhtäjaksoisesti tai yhteensä seitsemän vuotta 15 vuotta täytettyään. Suomessa asumisen aikavaatimus on lyhyempi Suomen kansalaisten puolisoille, Pohjoismaiden kansalaisille ja pakolaisille. Suomen kansalaisuuden voivat saada ilman hakemusta ilmoituksella muun muassa entiset Suomen kansalaiset sekä Suomen kansalaisten ulkomailla syntyneet lapset ja ottolapset. Vuonna 2017 Suomen kansalaisuuksia myönnettiin yhteensä 12 219, joista suurin osa myönnettiin Venäjän, Somalian, Irakin ja Viron kansalaisille. <ref>{{Verkkoviite|osoite=http://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/suomen-kansalaisuuden-saaneet.html|nimeke=Suomen kansalaisuudenmiten saaneet|tekijä=Tilastokeskus|julkaisu=www.stat.fi|viitattu=2019-02-10|ietf-kielikoodi=fi}}</ref>suomalaiset ovat suhtautuneet häneen
'''Identiteetillä''' tarkoitetaan puolestaan sitä, keneksi ihminen itsensä tuntee. Jos ihminen on syntynyt esimerkiksi Suomessa, mutta hänen sukujuurensa ovat vaikkapa Intiassa, voi hänen identiteettinsä olla joko suomalainen, intialainen tai sekoitus molempia.
Maahanmuuttoon liittyvät käsitteet ovat monimutkaisia. Ihmistä, joka muuttaa Suomeen ulkomailta, on perusteltua sanoa maahanmuuttajaksi, mutta entäpä hänen lapsensa, jotka syntyvät Suomessa? Missä vaiheessa ihmisestä tulee suomalainen? Jos henkilö itse on syntynyt Suomessa, mutta henkilön molemmat vanhemmat ulkomailla, häntä saatetaan joskus kutsua ulkomaalaistaustaiseksi. Onko suomen kielen osaaminen tai sen äidinkielenä puhuminen vaatimus suomalaisuudelle? Entä täytyykö ihmisellä olla Suomen kansalaisuus, jotta hän voi sanoa itseään suomalaiseksi?
 
'''Identiteetillä''' tarkoitetaan sitä, keneksi ihminen itsensä tuntee. Jos ihminen on syntynyt esimerkiksi Suomessa, mutta hänen sukujuurensa ovat vaikkapa Intiassa, voi hänen kulttuuriidentiteettinsä olla joko suomalainen, intialainen tai sekoitus molempia. Toiset ihmiset haluavat korostaa identiteetissään juuriaan, toisille taas juurien häivyttäminen saattaa olla tärkeää ja halutaan omaksua uuden kotimaan identiteetti. Jotkut ovat hieman molempia. Jokaisella on oltava oikeus valita ja on tärkeää, että kenenkään ei tarvitse häivyttää identiteettiään pakon edessä tai syrjityksi tulemisen pelossa. '''Avoimessa ja yhdenvertaisessa yhteiskunnassa jokainen saa halutessaan olla ylpeä juuristaan, ja heidät otetaan osaksi yhteisöä sellaisena kuin he ovat.'''
<br />{{Perusopetuksen keskustelulaatikko|*Pohtikaa omaa identiteettiänne. Keitä te olette kansalaisuudeltanne ja kansallisuudeltanne?
* Kuka on suomalainen? Mikä tekee ihmisestä suomalaisen?
* Tarvitaanko arkipäivässä termejä kuten maahanmuuttaja, ulkomaalaistaustainen? Jos tarvitaan, missä?}}
2 555

muokkausta