Ero sivun ”Opas jälkikapitalistiseen yhteiskuntaan” versioiden välillä

→‎Mikä perustuloregiimistä tulee ajan kuluessa: Kuisma "fataali suunnistusvirhe" https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134740/YP1701_Virtanen.pdf?sequence=1
(→‎Mikä perustuloregiimistä tulee ajan kuluessa: Kuisma "fataali suunnistusvirhe" https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134740/YP1701_Virtanen.pdf?sequence=1)
* perustulon kustantamiseksi on rakennettava jopa 600 miljardin euron suuruinen perustulorahasto, jonka sisältämän pääoman tuottoa voidaan käyttää perustulon kustantamiseen
* helpoin tapa muodostaa suuri ja operoinniltaan helppo varallisuus on kansallistaa kaikki maa, sisältäen metsät, pellot, tontit jne. näitä vuokraamalla ja niiltä tuloa keräten valtio pystyy saamaan varallisuussummalle tuottoa - maan kansallistaminen ei vääristä taloutta
 
* toinen suhteellisen helppo tapa on infrastruktuuri, kuten sähköverkko, josta saadaan kerättyä sähkönsiirtomaksua
* kolmas suhteellisen helppo tapa on sähkön tuotanto ja myynti, sillä sähkö on tasalaatuinen hyödyke
* tällöin kyseessä on käytännössä ''sosialistinen'' yhteiskunta, jossa valtio ei niinkään verota vaan omistaa varalllisuuseriä ja kerää niistä tuotot
* valtiokapitalismin aste voi olla esimerkiksi 30 prosenttia, jolloin se ei olisi 100 prosenttia kuten 1900-luvulla Neuvostoliitossa
* kansalaisille perustulorahaston muodostamista voi olla vaikeaa perustella, kun valtionyhtiöt on aikaisemmin yksityistetty, mikä saattoi olla fataali suunnistusvirhe
* poliitikoiden tavoite voi olla säilyttää mahdollisimman paljon yksityistä yritystoimintaa ja kannustaa yrittäjyyteen, joita kannustetaan matalilla veroasteilla
** vientituotteiden kilpailukyky pysyy yllä
1 046

muokkausta