Ero sivun ”Opas jälkikapitalistiseen yhteiskuntaan” versioiden välillä

* siinä missä yksityisestä yritystoiminnasta voi verottaa 34-36 prosenttia, kerätään 100-prosenttisesti mikä on kolminkertaisesti
* perustulon kustantamiseksi on rakennettava jopa 600 miljardin euron suuruinen perustulorahasto, jonka sisältämän pääoman tuottoa voidaan käyttää perustulon kustantamiseen
* kansalaisille perustulorahaston muodostamista voi olla vaikeaa perustella, kun valtionyhtiöt on aikaisemmin yksityistetty, mikä saattoi olla fataali suunnistusvirhe
* helpoin tapa muodostaa suuri ja operoinniltaan helppo varallisuus on kansallistaa kaikki maa, sisältäen metsät, pellot, tontit jne. näitä vuokraamalla ja niiltä tuloa keräten valtio pystyy saamaan varallisuussummalle tuottoa - maan kansallistaminen ei vääristä taloutta
* 1. lähestymistapana kansallistaminen:
 
** helpoin tapa muodostaa suuri ja operoinniltaan helppo varallisuus on kansallistaa kaikki maa, sisältäen metsät, pellot, tontit jne. näitä vuokraamalla ja niiltä tuloa keräten valtio pystyy saamaan varallisuussummalle tuottoa - maan kansallistaminen ei vääristä taloutta
* toinen suhteellisen helppo tapa on infrastruktuuri, kuten sähköverkko, josta saadaan kerättyä sähkönsiirtomaksua
** kolmastoinen suhteellisen helppo tapa on sähköninfrastruktuuri, tuotantokuten ja myyntisähköverkko, silläjosta sähkö onsaadaan tasalaatuinenkerättyä hyödykesähkönsiirtomaksua
** neljäskolmas suhteellisen helppo tapa on asuntojensähkön vuokraustuotanto ja myynti, jostasillä saadaansähkö on kerättyätasalaatuinen vuokratuloahyödyke
** toinenneljäs suhteellisen helppo tapa on infrastruktuuri, kutenasuntojen sähköverkkovuokraus, josta saadaan kerättyä sähkönsiirtomaksuavuokratuloa
* 2. lähestymistapana varallisuusmassan kasvattaminen vähitellen 20-30 vuoden kuluessa
** julkinen asuntotuotanto perustulorahaston kiinteistömassan kasvattamiseksi
** markkinoilla kilpailevien valtionyhtiöiden perustaminen aloille jotka ovat jo täynnä
* tällöin kyseessä on käytännössä ''sosialistinen'' yhteiskunta, jossa valtio ei niinkään verota vaan omistaa varalllisuuseriä ja kerää niistä tuotot
* valtiokapitalismin aste voi olla esimerkiksi 30 prosenttia, jolloin se ei olisi 100 prosenttia kuten 1900-luvulla Neuvostoliitossa
* kansalaisille perustulorahaston muodostamista voi olla vaikeaa perustella, kun valtionyhtiöt on aikaisemmin yksityistetty, mikä saattoi olla fataali suunnistusvirhe
* poliitikoiden tavoite voi olla säilyttää mahdollisimman paljon yksityistä yritystoimintaa ja kannustaa yrittäjyyteen, joita kannustetaan matalilla veroasteilla
** vientituotteiden kilpailukyky pysyy yllä
1 046

muokkausta