Biokemia/Biomolekyylit

Aminohapot muokkaa

Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on sekä amiiniryhmä (-NH2) että karboksyyliryhmä (-COOH). Amiiniryhmä on emäksinen ja karboksyyliryhmä hapan. Aminohapot esiintyvät tavallisimmin kahtaisioneina, jolloin karboksyyliryhmästä irronnut vetyatomi on liittynyt aminoryhmään. Näin muodostunut COO--ryhmä voi sitten toimia emäksenä ja NH3+-ryhmä happona. Koska aminohappo sekä happo että emäs, sitä sanotaan amfiproottiseksi yhdisteeksi.

Alfa-aminohapot, joissa amiini- ja karboksyyliryhmä liittyvät samaan hiileen, ovat biokemiassa keskeisiä molekyylejä.

Aminohappojen ominaisuuksia muokkaa

Aminohapot voivat polymeroitua, jolloin ne muodostavat peptidejä. Kaikki proteiinit ovat muodostuneet useista kymmenistä, jopa sadoista tai tuhansista polymerisoituneista aminohapoista (polypeptidi). Proteiinien rakenneosina esiintyy noin 20 erilaista alfa-aminohappoa - kaikkia lajeja ei kuitenkaan ole mukana jokaisessa proteiinissa. Proteiinien aminohapot ovat optisesti aktiivisia ja kaikki L-isomeerejä lukuunottamatta yksinkertaisinta happoa eli glysiiniä, jonka alfa-hiiliatomiin on amino- ja karboksyyliryhmän lisäksi liittynyt kaksi vetyatomia.