Wikikirjasto ei takaa tietojen oikeellisuutta

Wikikirjasto on vapaasti muokattavissa oleva tietoteos. Kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys, voi muokata Wikikirjaston sivuja.

Kukaan Wikikirjaston kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Wikikirjastossa oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta. Tämän sivuston käyttö ei luo sinun, Wikikirjaston tai kenenkään Wikikirjastoon liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Sinulla on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia Wikikirjastosta, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

Toisten osapuolten materiaali

Wikikirjasto saattaa sisältää muiden osapuolten tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö Wikikirjastossa anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, Wikikirjastolla ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä Wikikirjasto siten voi myöntää sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Laillinen asema

Huomaa, että Wikikirjastosta löytyvä tieto saattaa rikkoa sen valtion lakeja, joiden alueelta käytät Wikikirjastoa. Wikikirjasto ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia, mutta koska Wikikirjaston tieto on fyysisesti talletettu Yhdysvaltoihin, Wikikirjasto nauttii tallennuspaikassaan Yhdysvaltain perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta. Valtiosi lait eivät välttämättä takaa tätä vapautta, ja siksi Wikikirjasto ei voi olla vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita teet käyttäessäsi Wikikirjastoa tai luodessasi hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista Wikikirjastoon.

Loukkaava sisältö

Wikikirjasto voi sisältää loukkaavaa sisältöä eikä siitä varoiteta erikseen.

Tarvittaessa käänny asiantuntijan puoleen

Jos tarvitset tarkkoja neuvoja jostain aiheesta (esimerkiksi lääketieteellisiä tai lainopillisia neuvoja), käänny osaavan asiantuntijan puoleen.