Biokemia/Hiilihydraatti

Hiilihydraatit ovat hiilestä, vedystä ja hapesta koostuvia orgaanisia yhdisteitä. Hiilihydraatti on yksi kolmesta perusravintoaineesta.

Kemiassa hiilihydraatit ryhmitellään sokeriyksiköiden lukumäärän mukaan monosakkardeihin, disakkardeihin ja polysakkardeihin. Ravitsemustieteessä hiilihydraatit jaetaan sokereihin, tärkkelykseen ja ravintokuituun.

Mono- ja disakkaridien, sokerien ja niiden varastomuodon, kasveissa tärkkelyksen ja eläimissä glykogeenin tehtävä elimistössä on energian varastointi. Monimutkaisemmat polysakkaridit toimivat rakennusaineina kasveissa ja eläimissä.

Puhtaiden hiilihydraattien empiirinen kaava on CxH2xOx.

Sokerit

muokkaa

Sokerit ovat hiilestä, hapesta ja vedystä koostuvia rengasrakenteisia molekyylejä. Renkaiden lukumäärän mukaan sokerit jaotellaan ryhmiin: monosakkaridit, disakkaridit ja polysakkaridit.

Monosakkaridit

muokkaa

Monosakkaridit ovat perussokereita, niissä on yksi sakkaridirengas, jossa on viisi tai kuusi hiilimolekyyliä ja liittyneenä muita ryhmiä. Viisihiiliset renkaat ovat pentooseja, kuusihiiliset heksooseja. Glukoosi rengasmuodossa Glukoosi rengasmuodossa

Tärkeimmät heksoosit ovat:

  • glukoosi (rypälesokeri) (C6H12O6)
  • fruktoosi (hedelmäsokeri) (C6H12O6)
  • galaktoosi (C6H12O6)

Disakkaridit

muokkaa

Monimutkaisemmat disakkaridit koostuvat kahdesta sakkaridista jotka yhdistyvät glykosidisidoksella vesimolekyylin lohjetessa. Sidoksessa on happiatomin muodostama silta. Disakkaridit hajoavat ruuansulatuksessa entsyymien vaikutuksesta monosakkarideiksi, jotka imeytyvät suolen seinän läpi. Kuutta yleisintä mono- ja disakkaridia nimitetään ravitsemustaulukoissa sokereiksi. Kaikki maistuvat makeilta. Sakkaroosi Sakkaroosi eli ruokosokeri

Tärkeimmät disakkaridit ovat:

  • sakkaroosi (ruokosokeri) (C12H22O11)
  • maltoosi (mallassokeri) (C12H22O11)
  • laktoosi (maitosokeri) (C12H22O11)

Sakkaroosi koostuu glukoosista ja fruktoosista. Sitä saadaan sokerijuurikkaasta ja ruo'osta.

Polysakkaridit

muokkaa

Polysakkaridit ovat useammasta kuin kahdesta sakkaridista muodostuvia polymeerejä. Niitä ei voi enää perinteisessä mielessä pitää "sokereina".

  • glykogeeni
  • tärkkelys
  • kuitu