:: Boost ::
Välineet tehokkaaseen C++-ohjelmointiin

Johdanto

muokkaa

Boost on vertaisarvioitu C++-kirjastokokoelma, jonka tavoitteena on laajentaa kielen standardikirjastoa. C++:n standardointikomitea sisällyttikin kymmenen Boost-kirjastoa uutta standardia ennakoivaan Technical Report 1 -määrittelyyn.

Boostin ohjeet ovat usein kirjoitettu C++-asiantuntijoille. Tämän kirjan tarkoitus on esitellä Boostin tarjoamia ratkaisuja usein esiintyviin ongelmiin.

Sisällys

muokkaa

Ohjelmoijan pienet apurit

muokkaa

Pieniä mutta korvaamattomia, toisistaan riippumattomia apuvälineitä.

Alkioiden läpikäynti
C++ ei tee säiliön alkioiden läpikäyntiä helpoksi, mutta BOOST_FOREACH auttaa.
Kopioitumattomat luokat
Jos luokan kopiointioperaatiota ei määrittele itse, olion jäsenmuuttujat kopioidaan sellaisenaan – ja usein olioita ei edes saisi kopioida.
Älykkäät osoittimet
Puolet muistinhallintaongelmista ratkeavat älykkäiden osoittimien avulla. Olkaa hyvä: shared_ptr, weak_ptr, intrusive_ptr ja scoped_ptr.
Tarkat kokonaislukutyypit
Boostissa on C99-standardin uint32_t kavereineen, mutta myös geneerisiä kokonaislukuja, joihin voi muun muassa valita vapaasti bittien vähimmäismäärän.

Virheenjäljitys

muokkaa

Väittämät ja yksikkötestaus.

Staattiset väittämät
Moni virhe voidaan havaita jo käännösaikana makron BOOST_STATIC_ASSERT avulla.

Työkalut

muokkaa
Boost.Build
Boost käyttää omaa rakennustyökalua, joka kilpailee Maken, Automaken, SConsin ja CMaken kanssa. Syntaksi on elegantti kuten Makessa ja yleisimpiä järjestelmiä tuetaan suoraan kuten SConsissa, joten Boost.Build on varteenotettava vaihtoehto ainakin keskisuuriin projekteihin.

Liitteet

muokkaa