C++
Ohjelmointiopas ja vakiokirjaston perusteet.

C++ on yksi tärkeimmistä kaupallisessa ohjelmistokehityksessä käytettävistä ohjelmointikielistä. Bjarne Stroustrup kehitti C++:n 1980-luvulla ja sen standardi vahvistettiin vuonna 1998. Bjarne kehitti ohjelmointikielen C-kielestä lisäämällä siihen muun muassa olio-ohjelmointiin ja geneerisyyteen liittyviä ominaisuuksia. Olio-ohjelmoinnissa maailma mallitetaan itsenäisiksi olioiksi, jotka voivat periä ominaisuuksilta muilta olioluokilta. Oliot voivat kommunikoida vain viesteillä, metodeilla, niiden tilaa ei voi muuten kysellä. Olio-ohjelmoinnissa tärkeää on koodin uudelleenkäytettävyys eri tarkoituksiin, ei enää ohjelman kääntyminen tehokkaaksi konekieleksi.

C++ sisältää mm. luokat, periytymisen, mallit (templates) ja poikkeukset. C++ perustuu C-kieleen siten, ettei kieltä ole suunniteltu uudelleen, vaan uusia ominaisuuksia on lisätty. Monet C:llä kirjoitetut ohjelmat ovat samalla myös kelvollista C++:aa. Eivät kuitenkaan kaikki, mm. varattujen sanojen eroavaisuuksien ja tarkemman tyyppitarkistuksen vuoksi. C++-kielen suunnittelun eräänä pääperiaatteena on ollut kaiken ylimääräisen suorituksenaikaisen koodin jättäminen pois, joten kieleen itseensä ei ole esimerkiksi sisällytetty roskienkeräystä.

Sisältö

muokkaa

Katso myös

muokkaa

To-do-list

muokkaa