C/Ohjausrakenteet

< C

Tämä luku kertoo C:n ohjausrakenteista.

If-ehtorakenne

muokkaa

If-ehtolauseessa määritellään ehto, ja koodi suoritetaan vain, jos ehto on tosi (eli sen arvo ei ole 0, tai osoittimilla NULL).

if (pituus > 300)
{
  puts("Liian pitkä - enimmäispituus on kolme metriä");
}

Lisää ehtoja voi määritellä else if:n avulla. Tällöin koodi suoritetaan (ja ehto tarkistetaan) vain, jos edelliset ehdot eivät olleet tosia. Viimeinen lause voi olla vain else, jolloin se suoritetaan vain, jos mikään aiemmista ehdoista ei ollut tosi.

if ((luku % 2) == 0)
{
  puts("Luku on parillinen");
}
else if ((luku % 3) == 0)
{
  puts("Luku on kolmella jaollinen");
}
else
{
  puts("Luku on pariton eikä kolmella jaollinen");
}
luku Tuloste
1 Luku on pariton eikä kolmella jaollinen
2 Luku on parillinen
3 Luku on kolmella jaollinen
4 Luku on parillinen
5 Luku on pariton eikä kolmella jaollinen
6 Luku on parillinen
7 Luku on pariton eikä kolmella jaollinen

Ehtojen yhdistelemisestä ks. C/Operaattorit § Loogiset operaatiot.

Toistolauseet

muokkaa

Toistolauseilla voi toistaa ohjelmasta tiettyjä vaiheita.

While-toistorakenne

muokkaa

While-toistorakenteessa määritellään vain ehto, jolloin toistetaan. Tämä ohjelma tulostaa samalle riville 10 kertaa tekstin "Hello World!".

/* Tarvittava muuttuja toistorakennetta varten */
int x = 0;

/* Toista niin kauan kunnes x ei ole pienempi kuin kymmenen. */
while (x < 10)
{
  puts("Hei maailma!");
  /* Lisää yhdellä muuttujaa x */
  ++x;
}

While-rakenteesta on olemassa myös toinen versio, do...while. Sen ainoa ero tavalliseen while-rakenteeseen on, että silmukka toistuu vähintään kerran. Do...while-rakennetta käytetään usein syötöntarkistuksessa, koska sen avulla voidaan helposti varmistaa että käyttäjä syöttää esimerkiksi jonkin tietyn arvon. Esimerkki rakenteesta:

int x = 1;
do {
  printf("Teksti tulostuu kerran.");
} while (x == 0);

For-toistorakenne

muokkaa

For-silmukka on hieman monimutkaisempi kuin while-rakenne, mutta on toiminnaltaan melkein vastaava.

for (alustus; ehto; päivitys)
{
  /* ... */
}

Silmukka koostuu kolmesta lausekkeesta. Ensimmäinen on alustuslauseke, jossa yleensä alustetaan silmukassa käytettävä laskuri. Toinen lauseke on ehtolauseke, jonka perusteella silmukkaa joko jatketaan tai se pysäytetään. Kolmas lauseke on ns. päivityslauseke, joka suoritetaan aina silmukan jälkeen. Sitä käytetään yleensä laskurin arvon nostamiseen tai laskemiseen. Seuraava esimerkki tulostaa kaikki luvut nollan ja kymmenen välillä.

int i;
for (i = 0; i <= 10; ++i)
{
  printf("numero %d\n", i);
}

for (alustus; ehto; päivitys) vastaa suunnilleen seuraavaa koodia while-rakenteella:

alustus;
while (ehto) {
  /* koodilohko */
  päivitys;
}

Toiston katkaiseminen tai jatkaminen

muokkaa

Toistolause jatkuu tavallisesti koodilohkon loppuun, ja suorittaa sitä niin pitkään kun ehto pitää paikkaansa. Kielessä on kaksi erityistä avainsanaa, joilla voidaan toimia toisin. break katkaisee (sisimmän) toistorakenteen heti:

int i;
for (i = 0; i <= 100; ++i)
{
  if (i > 10)
  {
    /* mentiin liian pitkälle */
    break; /* toisto päättyy */
  }
  printf("numero %d\n", i);
}

continue hyppää suoraan koodilohkon loppuun. Toisto jatkuu, jos ehto pitää yhä paikkaansa.

switch

muokkaa

switch on valintarakenne, joka valitsee arvon perusteella automaattisesti valittavan osan koodia. Sille annetaan kyseinen arvo, ja lohkoon sijoitetaan case-lauseita, joihin suoritus hyppää tietyillä arvoilla.

Samaan kohtaan koodia voi sijoittaa monta case-lausetta. default-ehto suoritetaan, jos mikään case:ista ei täsmännyt arvoon. (Jos se puuttuu, mitään ei silloin tapahdu.)

switch (arvosana) {
  case 0:
    puts("hylätty");
    break; /* huomaa break; ilman breakia koodin suoritus jatkuu seuraavaan caseen. (tästäkin on ajoin hyötyä) */
  case 1:
    puts("välttävä");
    break;
  case 2:
    puts("tyydyttävä");
    break;
  case 3:
    puts("hyvä");
    break;
  case 4:
    puts("kiitettävä");
    break;
  case 5:
    puts("erinomainen");
    break;
  default:
    puts("tuntematon arvosana");
    break;
}

goto-lauseella voi hypätä saman funktion sisällä toiseen nimiöön (engl. label), joita lisätään kirjoittamalla nimi ja sen perään kaksoispiste. Nimiö ei vaikuta koodin normaaliin sarjasuoritukseen.

goto-lauseiden käyttöä tulee yleensä välttää, jos sama voidaan ilmaista muilla ohjausrakenteilla, koska ne tekevät koodista merkittävästi hankalampaa lukea. Jotkin tyylioppaat kieltävät sen käytön kokonaan. Joissain tapauksissa niistä on kuitenkin hyötyä:

 FILE *tiedosto = fopen(tiedoston_nimi, "rb");
 if (!tiedosto)
 {
   /* tulosta virhe */
   perror("tiedostovirhe");
   return 0;
 }
 if (fread(puskuri, sizeof(int), 8, tiedosto) < 8)
 {
   /* tulosta virhe */
   perror("tiedostovirhe");
   goto sulje_tiedosto; /* ei return, jotta suljemme tiedoston */
 }
 /*
 ...
 */
sulje_tiedosto:
 fclose(tiedosto); /* sulje tiedosto */
 /* ... */

Lisäksi goto:a voi käyttää usean toistosilmukan katkaisemiseen kerralla.

C-ohjelmointikieli

EtusivuHistoriaTyökalut


Yksinkertainen C-kielinen ohjelmaMuuttujatOperaattoritKommentitOhjausrakenteetFunktiotOsoittimetDynaaminen muistinvarausTaulukotMerkkijonotTietueet


C-kielen varatut sanatStandardikirjastoAiheesta muualla