DNA ja geenien ilmeneminen

Suurin osa geeneistä sijaitsee kromosomeissaMuokkaa

Kaikkilla eliöilä on perintötekijät eli geenit. Niihin on koodattu tietoa jonkin eliön tarvitseman proteiinin muodostamisesta. Esitumallisilla eliöillä, eli bakteereilla ja arkeoneilla, geenit sijaitsevat solulimassa kelluvissa kromosomeissa. Tumallisilla eliöillä geenejä suojaa kaksinkertaisesta kalvosta muodostunut tumakotelo. Eliöissä voi olla geenejä muuallakin kuin kromosomeissa. Esimerkiksi soluelimestä nimeltä mitokondrio on myös löydetty geenejä.

Geenit ovat DNA pätkiäMuokkaa

Kromosomi on pitkä DNA:sta rakentunut kappale. DNA eli deoksiribonukleiinihappo on siitä erityinen molekyyli, että se sisältää tietoa koodattuna sen emästen järjestykseen. Geeni on tietty pätkä DNA molekyyliä. Sellainen pätkä, jossa on koodattuna ohje proteiinin muodostaminseen.

Geenissä oleva tieto ilmenee proteiinisynteesin kauttaMuokkaa