Eläintiede/Karsinologia

Karsinologia (myös malakostrakologia) on äyriäisiä tutkiva tiede. Sekaannuksia saattaa aiheuttaa se, että syöpätutkimuksesta voidaan käyttää samaa nimeä. Molempien nimi tulee kreikan rapua tarkoittavasta sanasta carcinos.

Äyriäiset jaetaan kidusjalkaisiin (Branchiopoda), raakkuäyriäisiin (Ostracoda), hankajalkaisiin (Copepoda), kalatäihin (Branchiura), siimajalkaisiin (Cirripedia) ja kuoriäyriäisiin (Malacostraca). Ne ovat siis hyvin moninainen eläinkunnan alajakso.

Kidusjalkaiset Muokkaa

Lehtijalkaiset Muokkaa

Vesikirput Muokkaa

Raakkuäyriäiset Muokkaa

Hankajalkaiset Muokkaa

Kalatäit Muokkaa

Siimajalkaiset Muokkaa

Siimajalkaisten alaluokkaan kuuluvat eläimet ovat aikuisiällään sessiilejä, eli ne elävät alustaansa kiinnittyneinä. ne liikkuvat vain toukkavaiheessa jolloin ne uivat vedessä sopivalle alustalle. Ne ovat kalkkisen kuoren sisällä suojassa, ja niiden ruumis koostuu pelkästä keskiruumiista jonka jaloista on kehittynyt pyyntielimiä planktonin syöntiä varten. Etu- ja takaruumis puuttuvat kokonaan. Siimajalkaisilla ei ole silmiä.

Siimajalkaiset ovat kaksineuvoisia ja kykenevät lisääntymään sekä suvullisesti että itsensä kanssa.

Merirokko Muokkaa

Hanhenkaula Muokkaa

Kuoriäyriäiset Muokkaa