Eläintiede/Planktologia

Plankton koostuu sekä kasvi- että eläinplanktonista. Eläintieteessä planktologia keskittyy tutkimaan planktoneläimiä.

Planktoneläinten luokittelu

muokkaa

Planktonin eliöstö ei ole taksonimisesti yhtenäistä. Yhdistävinä tekijöinä ovat vesiympäristö ja pieni koko. Plankton elää vapaana vedessä pinnan alla "keijuen", mistä johtuen siitä käytetään suomenkielistä nimeä keijusto.

Planktoneläimet voivat olla kasvinsyöjiä tai petoja. Kasvinsyöjät ovat pääasiassa suodattajia, jotka suodattavat kasviplanktonia vedestä ravinnokseen. Pedot voivat olla suodattajia tai aktiivisesti saalistavia eläimiä.