Englannin kieli/Pronominit

Persoonapronominit

muokkaa
Englannin persoonapronominit
perusmuoto adjektiivinen omistusmuoto itsenäinen omistusmuoto objektimuoto
minä I my mine me
sinä you your yours you
hän (mies) he his his him
hän (nainen) she her hers her
se it its its it
me we our ours us
te you your yours you
he they their theirs them

Adjektiivista omistusmuotoa käytetään substantiivin edessä. Esim. this is your bike . Itsenäistä omistusmuotoa taas käytetään ilman substantiivia. Esim. This bike is yours.

Relatiivipronominit

muokkaa

Relatiivipronominien avulla voidaan liittää substantiivi sitä kuvailevaan sivulauseeseen. Suomessa relatiivipronominit ovat joka ja mikä, englannissa who, which, that ja whose.

Relatiivipronominia who käytetään, kun viitataan ihmiseen. Whose on who-pronominin genetiivi. How sanotaan esim. miten.

Relatiivipronominia which käytetään kun viitataan asioihin tai esineisiin. Which voi viitata myös kokonaiseen lauseeseen.

That on yleisin relatiivipronomini. Se voi viitata sekä asiaan että esineeseen tai ihmiseen. Sitä voidaan käyttää myös who ja which -pronominien sijasta.

That-pronominia pitää käyttää, kun korrelaattina (sana, johon relatiivipronomini viittaa) on superlatiivi, all, the last, the only, much, little, järjestysluku tai thing-loppuinen pronomini. Esimerkiksi Love is all that matters. (Pitää käyttää that-proniminia, korrelaattina on all.)

Relatiivipronominin voi jättää pois, jos se ei ole lauseen subjekti. Are these the keys you lost?

That-pronominin edessä ei koskaan ole pilkkua! Muulloin pilkkua käytetään, kun se tarjoaa lisätietoa korrelaatista.

- osoituspronominit
- muut pronominit