Verbejä kutsutaan englannin kielellä verbs.

Väite muokkaa

Yks.

 1. I read - Minä luen
 2. You read - Sinä luet
 3. he reads - hän lukee (pojasta)
 4. she reads - hän lukee (tytöstä)
 5. it speaks - se puhuu

Mon.

 1. we speak - me puhumme
 2. you speak - te puhutte
 3. they speak - he puhuvat

Kielto muokkaa

Yks.

 1. I don't read - Minä en lue
 2. You don't read - Sinä et lue
 3. He/she doesn't read - Hän ei lue

Mon.

 1. We don't read - Me emme lue
 2. You don't read - Te ette lue
 3. They don't read - He eivät lue

Aikamuodot muokkaa

Englannin kielessä on viisi (tai kuusi) käytettävää aikamuotoa. Nämä ovat

 • Preesens - Present tense
 • Imperfekti - Imperfect tense/past tense
 • Perfekti - Perfect tense
 • Pluskvamperfekti - Pluperfect tense
 • Futuuri - Future tense

ja kuudes, harvemmin käytettävä eli futuurin perfekti (Future-perfect tense).

Preesens muokkaa

Preesens kuvaa parhaillaan tapahtuvaa toimintaa. Huom! Yksikön kolmannen persoonan preesensiin tulee lisätä pääte -s, tai -es. Pääte vaihtelee verbeittäin.

 • I do
 • You do
 • S/he does
 • We do
 • You do
 • They do

Preesensissä on myös muita muotoja, kuten gerundit. Säännöllinen gerundi muodostetaan BE-verbin muodoista ja pääverbin gerundista, joka muodostetaan lisäämällä perusmuotoon -ing-pääte (Being, doing ...)

 • I am doing - minä olen tekemässä/minä teen
 • You are doing - sinä olet tekemässä/sinä teet
 • He is doing - hän on tekemässä/hän tekee
 • We are doing - me olemme tekemässä/me teemme
 • You are doing - te olette tekemässä/te teette
 • They are doing - he ovat tekemässä/he tekevät

Myös persoonaton lausemuoto IS + BEING + pääverbin partisiippimuoto (done, been ...)

 • Is being done - tehdään

Imperfekti muokkaa

Imperfekti kuvaa mitä tapahtui. Säännöllisten verbien imperfektimuoto muodostetaan lisäämällä -d tai -ed-pääte. -D tulee silloin, kun verbi itsessään päättyy jo E-kirjaimeen. Englannissa on myös paljon epäsäännöllisiä verbejä kuten BE (olla), joka taipuu imperfektissä persoonasta riippuen WAS (yks. 1 ja 3. persoonat) tai WERE (kaikki loput).

 • I was
 • You were
 • S/he was
 • We were
 • You were
 • They were

Persoonaton lausemuoto IS + pääverbin partisiippi vastaa imperfektiä että perfektiä.

 • It has been done. (Se on tehty, se tehtiin)

Perfekti muokkaa

Perfekti kuvaa mitä on tapahtunut. Se muodostetaan HAVE-verbin preesensmuodoista (HAVE tai HAS (yks. 3. p.)) ja pääverbin partisiipista, joka muodostetaan säännöllisille verbeille -d/-ed päätteellä. Huom! On myös paljon epäsäännöllisiä verbejä, ja erilaisia taivutusluokkia, kuten -en-päätteiset muodot, tai jossa kaikki verbimuodot ovat samoja.

 • I have been
 • You have been
 • S/he has been
 • We have been
 • You have been
 • They have been

Kieltolauseissa have-verbin ja pääverbin väliin lisätään sana NOT. "I have not been"

Varsinkin arkikielessä have-verbi lyhentyy muotoon 've tai yksikön kolmannessa persoonassa 's. (Esimerkiksi "You've been", "He's been")

Kieltolauseen "I have not been" voi lyhentää kahdella eri tavalla:

 • I haven't been
 • I've not been

Kumpikin vaihtoehto on yhtä oikein, joskin jälkimmäisenä mainittu lienee aavistuksen harvinaisempi. Kaksoislyhentäminen ei kuitenkaan ole sallittua. Seuraava vaihtoehto on siis väärin:

 • I'ven't been

Pluskvamperfekti muokkaa

Pluskvamperfekti kuvaa mitä oli tapahtunut. Se muodostetaan HAD-apuverbistä ja pääverbin partisiipista.

 • I had been
 • You had been
 • S/he had been
 • We had been
 • You had been
 • They had been

Persoonaton lausemuoto WAS + pääverbin partisiippimuoto.

 • Was done (oli tehty)

Futuuri muokkaa

Futuuri kuvaa mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Suomessa ei ole futuuria, jonka takia käytetäänkin preesensiä futuurin suomentamiseen.

Futuuri muodostetaan apuverbillä WILL ja pääverbin perusmuodolla (I will be, he'll have ...).

 • I will be
 • You will be
 • S/he will be
 • We will be
 • You will be
 • They will be

Kysymyslauseessa yksikön ja monikon ensimmäisillä persoonilla apuverbi on SHALL (ei WILL).

 • Shall we do?
 • Shall I take?

Persoonaton lausemuoto (vastaa futuurin perfektiä) muodostetaan normaalista futuurin perfektistä, mutta jättämällä persoona pois.

 • Will be done (On tehnyt/on tehty, tulevaisuudessa)

Kieltomuoto will not lyhenee won't.

 • I will not give = I won't give

Futuurin perfekti muokkaa

Futuurin perfekti kuvaa tulevaisuudessa päättynyttä, mutta ei vielä alkanutta toimintaa. Se muodostetaan WILL + BE + pääverbin partisiippi.

 • I will be finished