Esiopetus

ESKARIN OPS 2016-

EsiopetusMuokkaa

Oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna osallistutaan esiopetukseen.


Tähän oppikirjaan on tarkoitus koota materiaalia kaikkien esiopettajien käyttöön.


Kirja on jaettu opetussuunnitelman (EOPS 2014) rakennetta mukaillen seuraavasti:

OppimiskokonaisuudetMuokkaa

Ilmaisun monet muodot

Kielen rikas maailma

Minä ja meidän yhteisömme

Kasvan ja kehityn

Tutkin ja toimin ympäristössäni