Javan lähdekoodin kääntämiseksi tarvitaan SDK (Standard Developement Kit), jonka voi ladata Sun Microsystemsin kotisivuilta. Jotta koodin kääntämiseen tarvittava javac-käsky voisi toimia tulee Ympäristömuutujiin lisätä oikea polku, esim C://J2SDK/bin Java-koodia voi kirjoittaa tavallisella Notepad-ohjelmalla. Koodi tulee tallentaa .java-tiedostona.

Java-ohjelmat ovat aina luokkia(class). Tämän vuoksi ohjelma alkaa

public class ohjelmanNimi {

Lopussa oleva kaarisulku tarkoittaa aloittamista, eli itse ohjelmanNimi-niminen ohjelma alkaa kaarisulun jälkeen. Pääohjelma alkaa seuraavasti:

public static void main(String [] args) {

Pääohjelma on siis aina julkinen(public), luokan oma(static) ja arvoa palauttamaton(void) metodi eli aliohjelma.

ESIMERKKIOHJELMA:


public class hoi
 {
 public static void main(String[]args)
 {
 System.out.println("Hoi, maailma!");
 }
 }

Edellä mainittu ohjelma tulostaa näytölle seuraavan tekstin:

Hoi, maailma!


Valitettavasti java huomaa ison ja pienen kirjaimen eron, joten esim. käännettäessä ohjelmaa nimi tulee olla täsmälleen oikein kirjoitettu. Ohjelman nimen tulee olla sama kuin luokan nimi, esim. esimerkkiohjelman luokan nimi on hoi, joten ohjelma on tallennettava nimellä hoi.java.

Kommentointi:

 • /* aloittaa kommentin
 • */ lopettaa kommentin
 • // loppurivi on kommenttia

Muuttujatyypit ja muuttujien nimeäminen:

 • int a; // kokonaislukumuuttuja a
 • int A = 8; // kokonaislukumuuttuja A(ei sama kuin ylläoleva), joka saa arvokseen 8.
 • a=9; // a saa arvokseen 9
 • double d = 3.14; // liukulukumuuttuja d
 • String s = "aAaAbBbB"; // merkkijonomuuttuja s
 • char c ='!'; // merkkimuuttuja c

Lähteitä: Arto Wikla: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä (OtaDATA)