Julkinen sosiologia

Julkinen sosiologia on sosiologian ala, jossa teoreettinen ymmärrys yhdistetään käytännön toimintaan. Perinteiset julkiset sosiologit ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan teksteillään ja teorioillaan, orgaaniset julkiset sosiologit osallistuen sosiaalisten liikkeiden, järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan. Tässä kirjassa esitellään julkisen sosiologian historiaa, teoreetikoita ja käytännön toimintakenttiä.

Sisällys

muokkaa

Johdanto

Julkisen sosiologian historia

  • Poliittisen taloustieteen kritiikki: Karl Marx     , progressivismi: John Dewey     , sosiaalityö: Jane Addams     

Julkisen sosiologian teoria(t) ja nykyteoreetikot

Julkisen sosiologian tutkimusmenetelmät     

  • kiertokävelyn menetelmä, kansalaistarkkailun menetelmä, esilläpitotutkimus, osallistava tutkimus, leipäjonon pedagogiikka, etno/videografia, joukkojen sosiologia, osallistava toimintatutkimus, työväentutkimus, kanssatutkimus...

Julkisen sosiologian käytännöt

  • Tähän kolmoslukuun kirjoitetaan julkisen sosiologian käytännön toiminta-alueista (ihmisoikeuksista, maahanmuutosta, vapaaehtoistyöstä, työttömyydestä jne. …). Esimerkkinä julkisen sosiologin käytännöstä voisi toimia Piilottajan päiväkirja.


Lähdeluettelo

  • Kirjallisuutta ja linkkejä [1]

Aiheesta muualla

muokkaa
  • Wikiopiston julkisen sosiologian projekti [2]
  • Wikipedia-artikkeli julkisesta sosiologiasta [3]