Kiina on tonaalinen ja analyyttinen kieli. Sanajärjestys on aina sama (subjekti-verbi-objekti) ja sanan sävelkorko on tärkeä. Sanoja ei myöskään taivuteta lainkaan, nomineja ei monikkoihin eikä sijamuotoihin eikä verbejä persoona-, aika- ja tapamuotoihin, vaan kaikki ilmaistaan määresanoilla.

Nominit

muokkaa

Substantiivit

muokkaa

Kiinassa substantiiveilla ei ole sukuja eikä varsinaisia artikkeleitakaan. Tarvittaessa voi käyttää artikkelia 一个 (yīgè) joka vastaa englannin a, an artikkelia.

Adjektiivit

muokkaa

Superlatiivi muodostetaan 最 (zuì) partikkelilla joka lisätään adjektiivin eteen. Esim. 最大 (zuìdà, suurin), 最好 (zuìhǎo, paras).

Pronominit

muokkaa
Persoonapronominit
Merkki Pinyin Suomennos
minä
sinä
hän (mies)
hän (nainen)
我们 wǒmen me
您们 nǐmen te
他们 tāmen he
Demonstratiivipronominit
Merkki Pinyin Suomennos
zhè tämä
tuo
se
这些 zhèxie nämä
那些 nàxie nuo
他们 tāmen ne