{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cisis'' eis'' gis'' bisis''>1
}
A♯7(♯9): a♯–c𝄪–e♯–g♯–b𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' d'' f'' aes'' cis'''>1
}
B♭7(♯9) (B7(♯9)): b♭–d–f–a♭–c♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, cisis gis bisis eis' >1 | <bes, d aes cis' f' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 d\5 gis\4 cis'\3 f'\2 >1 s2
 }
>>
a♯ c𝄪 g♯ b𝄪
(h𝄪)
e♯
b♭
(b)
d a♭ c♯ f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais cisis' gis' bisis'>1 | < bes d' aes' cis''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\4 d'\3 gis'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
a♯ c𝄪 g♯ b𝄪
(h𝄪)
b♭
(b)
d a♭ c♯