Kitarakirja/Sointuluettelo:Amaj9♯5

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <a' cis'' eis'' gis'' b''>1
}
Amaj9♯5: a–c♯–e♯–g♯–b
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < a, gis cis' eis' b'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < a,\5 gis\4 cis'\3 f'\2 b'\1>1
 }
>>
a g♯ c♯ e♯ b
(h)

Huomautukset

muokkaa

Tämä sointu on käytännössä sama kuin C♯7/A.