Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭6sus2

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' bis' eis'' fisis''>1
}
A♯6sus2: a♯–b♯–e♯–f𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' c'' f'' g''>1
}
B♭6sus2 (B6sus2): b♭–c–f–g


 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais, eis fisis bis eis'>1 | < bes, f g c' f'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais,\5 f\4 g\3 c'\2 f'\1>1 s2
 }
>>
a♯ e♯ f𝄪 b♯
(h♯)
e♯
b♭
(b)
f g c f