Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭7sus4♭5

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' dis'' e'' gis''>1
}
A♯7sus4♭5: a♯–d♯–e–g♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' ees'' fes'' aes''>1
}
B♭7sus4♭5: b♭–e♭–f♭–a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais e' gis' dis''>1 | < bes fes' aes' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\4 e'\3 gis'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
a♯ e g♯ d♯
b♭
(b)
f♭ a♭ e♭