Kitarakirja/Sointuluettelo:B11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <b' dis'' fis'' a'' cis''' e'''>1
}
B11 (H11): b–d♯–f♯–a–c♯–e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < b, e a cis' fis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < b,\5 e\4 a\3 cis'\2 fis'\1>1
 }
>>
b
(h)
e a c♯ f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <b, a cis' e' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <b,\6 a\4 cis'\3 e'\2 >1
 }
>>
b
(h)
a c♯ e