{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <cis' eis' g' b'>1
}
C♯7♭5: c♯–e♯–g–b
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <des' f' aeses' ces''>1
}
D♭7♭5: d♭–f–a𝄫–c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis g b eis' >1 | < des aeses ces' f' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis\5 g\4 b\3 f'\2 >1 s2
 }
>>
c♯ g b
(h)
e♯
d♭ a𝄫 c♭ f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <cis b eis' g' >1 | <des ces' f' aeses' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <cis\6 b\4 f'\3 g'\2 >1 s2
 }
>>
c♯ b
(h)
e♯ g
d♭ c♭ f a𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis' g' b' eis''>1 | < des' aeses' ces'' f''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis'\4 g'\3 b'\2 f''\1>1 s2
 }
>>
c♯ g b
(h)
e♯
d♭ a𝄫 c♭ f