Kitarakirja/Sointuluettelo:C9♭5

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <c' e' ges' bes' d''>1
}
C9♭5: c–e–g♭–b♭–d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < c e bes d' ges'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < c\5 e\4 ais\3 d'\2 fis'\1>1
 }
>>
c e b♭
(b)
d g♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <c bes d' ges' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <c\6 ais\4 d'\3 fis'\2 >1
 }
>>
c b♭
(b)
d g♭