Kitarakirja/Sointuluettelo:Dmaj7♯9♯5

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <d' fis' ais' cis'' eis''>1
}
Dmaj7♯9♯5: d–f♯–a♯–c♯–e♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis d eis' ais' cis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < fis\5 d\4 f'\3 ais'\2 cis''\1>1
 }
>>
f♯ d e♯ a♯ c♯

Huomautukset muokkaa

Tämä sointu on käytännössä sama kuin F♯maj7/D.