Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭maj7♯5

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fisis' aisis' cisis''>1
}
D♯maj7♯5: d♯–f𝄪–a𝄪–c𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' g' b' d''>1
}
E♭maj7♯5: e♭–g–b–d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis aisis cisis' fisis'>1 | < ees b d' g'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\4 b\3 d'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
d♯ a𝄪 c𝄪 f𝄪
e♭ b
(h)
d g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis fisis aisis cisis' >1 | < ees g b d' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 g\4 b\3 d'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ f𝄪 a𝄪 c𝄪
e♭ g b
(h)
d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis aisis cisis' fisis' >1 | < ees b d' g' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 b\4 d'\3 g'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ a𝄪 c𝄪 f𝄪
e♭ b
(h)
d g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis dis' fisis' aisis' cisis''>1 | <ees ees' g' b' d''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 dis'\4 g'\3 b'\2 d''\1>1 s2
 }
>>
d♯ d♯ f𝄪 a𝄪 c𝄪
e♭ e♭ g b
(h)
d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis cisis' fisis' aisis' >1 | <ees d' g' b' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 d'\4 g'\3 b'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ c𝄪 f𝄪 a𝄪
e♭ d g b
(h)