Kitarakirja/Sointuluettelo:F

CC♯ / D♭DD♯ / E♭EFF♯ / G♭GG♯ / A♭AA♯ / B♭B
 F(♭9)  Fadd9
 F7  Fmaj7
 F6
 F+
Fsus2  • Fm  Fsus4
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <f' a' c''>1
}
F: f–a–c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <f, c f a c' f'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <f,\6 c\5 f\4 a\3 c'\2 f'\1>1
 }
>>
f c f a c f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < f c' f' a'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < f\4 c'\3 f'\2 a'\1>1
 }
>>
f c f a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < f a c' f' a'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < f\5 a\4 c'\3 f'\2 a'\1>1
 }
>>
f a c f a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < f c' f' a' c''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < f\5 c'\4 f'\3 a'\2 c''\1>1
 }
>>
f c f a c