{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' b' cis'' g''>1
}
F♯sus4♭9: f♯–b–c♯–g
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' ces'' des'' aeses''>1
}
G♭sus4♭9: g♭–c♭–d♭–a𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, cis fis g b fis'>1 | <ges, des ges aeses ces' ges'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 cis\5 fis\4 g\3 b\2 fis'\1>1 s2
 }
>>
f♯ c♯ f♯ g b
(h)
f♯
g♭ d♭ g♭ a𝄫 c♭ g♭