Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯m7♭5

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' a' c'' e''>1
}
F♯m7♭5: f♯–a–c–e
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' beses' deses'' fes''>1
}
G♭m7♭5: g♭–b𝄫–d𝄫–f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e a c' e'>1 | <ges, fes beses deses' fes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 a\3 c'\2 e'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a c e
g♭ f♭ b𝄫
(b♭)
d𝄫 f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis a c' e'>1 | < ges beses deses' fes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 a\3 c'\2 e'\1>1 s2
 }
>>
f♯ a c e
g♭ b𝄫
(b♭)
d𝄫 f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis c' e' a'>1 | < ges deses' fes' beses'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 c'\3 e'\2 a'\1>1 s2
 }
>>
f♯ c e a
g♭ d𝄫 f♭ b𝄫
(b♭)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis e' a' c''>1 | < ges fes' beses' deses''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 e'\3 a'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a c
g♭ f♭ b𝄫
(b♭)
d𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis c' e' a' >1 | < ges deses' fes' beses' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 c'\4 e'\3 a'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ c e a
g♭ d𝄫 f♭ b𝄫
(b♭)