Kitarakirja/Sointuluettelo:G°7

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <g' bes' des'' fes''>1
}
G°7: g–b♭–d♭–f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <g, fes bes des' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <g,\6 e\4 ais\3 cis'\2 >1
 }
>>
g f♭ b♭
(b)
d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <g, fes bes des' g'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <g,\6 e\4 ais\3 cis'\2 g'\1>1
 }
>>
g f♭ b♭
(b)
d♭ g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < g des' fes' bes'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < g\4 cis'\3 e'\2 ais'\1>1
 }
>>
g d♭ f♭ b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < bes fes' g' des''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < ais\4 e'\3 g'\2 cis''\1>1
 }
>>
b♭
(b)
f♭ g d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < g des' fes' bes' des''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < g\5 cis'\4 e'\3 ais'\2 cis''\1>1
 }
>>
g d♭ f♭ b♭
(b)
d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < des' g' bes' fes''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < cis'\4 g'\3 ais'\2 e''\1>1
 }
>>
d♭ g b♭
(b)
f♭