Korkokäsikirja/Korkoteoria

Korkoteoria on tieteellinen käsitys siitä, miten korot muodostuvat. Merkittäviä perusteita korkoteorialle ovat ostovoimapariteetti ja korkopariteetti. Ostovoimapariteetin perusteella eri valuuttojen välinen arvo muodostuu vietävien ja tuotavien tavaroiden arvoista, kun taas korkopariteetin perusteella arvo muodostuu siitä, millä korkotasolla, korkokannalla eri valuutat kasvavat arvossaan.