OP-prime on OKO Pankki Oyj:n ilmoittama viitekorko, jolla Osuuspankki-ryhmän otto- ja antolainauksen korkokantaa säädellään Suomessa.