Lujuusoppi on insinööritiede, jossa tutkitaan kappaleiden ja rakenteiden lujuusominaisuuksia eli erilaisten mekaanisten kuormitusten kestoa.

Historia muokkaa

Käsitteitä muokkaa

Lujuusopissa tarvittavia käsitteitä

Suureet ja yksiköt muokkaa

  • voima [N] - veto ja puristus, leikkaus
  • jännitys [Pa]
    • normaalijännitys
    • leikkausjännitys
  • momentti [Nm]

Ainevakiot ja yksiköt muokkaa

  • kimmomoduuli [Pa] - w:kimmomoduli
  • Poissonin vakio
  • liukumoduuli [Pa]