Lukuteorian alkeet muokkaa

Tämän wikikirjan tarkoituksena on antaa käsitys lukuteorian alkeista, sen historiasta ja sovellutuksista sekä perehdyttää alkeislukuteorian merkittävimpiin tuloksiin kuten Bertrandin postulaattiin ja neliönjäännöslauseeseen.