Moduuli:Kitarakirja

Funktiot

muokkaa

Sointuote

muokkaa

Piirtää otekaavion, nuottikuvan ja tabulatuurin. Pelkän otekaavion voi pirtää Otekaavio-funktiolla.

Parametrit

muokkaa

Ensimmäiset kuusi nimetöntä parametria ovat vapaat kielet. Mahdollsia arvoja ovat "o" (soiva avoin kieli), "x" (kieli jota ei soiteta) ja tyhjä merkkijono.

Parametrit 7–36 ovat viittä nauhaväliä siten, että parametrit 7–12 vastaavat ensimmäistä nauhaväliä tai nauhanumero-parametrilla annettua nauhaväliä. Mahdollsia arvoja ovat "o", "C" (barren alku), "D" (barren loppu) "-" (barren alun ja lopun väliset kohdat) ja tyhjä merkkijono.

Parametrit 37–41 ovat sormitukset. Mahdolliset arvot 1–4 (etusormi–nimetön), "P" (peukalo) ja tyhjä merkkijono.

Nimetyt parametrit:

 • nauhanumero: nauhaväli, jota parametrit 7–12 esittävät. Tyhjä arvo vastaa arvoa 1.
 • nuotit1: tulostuksessa käytetyt nuottien nimet. Ylennykset ja alennukset merkitään -merkeillä. (valinnainen)
 • nuotit2: tulostuksessa käytetyt rinnakkaiset nuottien nimet. Tätä käytettän vain, kun ote kuvaa jotakin ylennettyä tai alennettua sointua, muuten riittää pelkkä nuotit1-parametri.
 • dummy: Otekaavion piirtämiseen käytetään Extension:EasyTimeline-laajennusta, jossa on satunnaisesti esiintyvä bugi, joka aiheuttaa ylimääräisten viivojen ilmestymisen. Sointuotefunktion parametrilla dummy voi pakottaa kaavion uudelleen piirtämisen antamalla sille jokin numeroarvo, esim. dummy=1. Joskus pitää kokeilla useita eri numeroita ennen kuin bugiton renderöinti.

Esimerkkejä

muokkaa
Koodi Lopputulos
{{#invoke:Kitarakirja|Sointuote|
vapaat kielet = |x| | |o| |o|
   1.nauha = | | | | |o| |
   2.nauha = | | |o| | | |
   3.nauha = | |o| | | | |
   4.nauha = | | | | | | |
   5.nauha = | | | | | | |
 sormitukset = | |3|2| |1| |
 nauhanumero = |
   nuotit1 = c–e–g }}
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < c e g c' e'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < c\5 e\4 g\3 c'\2 e'\1>1
 }
>>
c e g c e
{{#invoke:Kitarakirja|Sointuote|
vapaat kielet = | | | | | | |
   1.nauha = |C|-|-|-|-|D|
   2.nauha = | | | |o| | |
   3.nauha = | |o|o| | | |
   4.nauha = | | | | | | |
   5.nauha = | | | | | | |
 sormitukset = |1|3|4|2|1|1|
 nauhanumero = 3.|
   nuotit1 = g–b–d }}
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <g, d g b d' g'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <g,\6 d\5 g\4 b\3 d'\2 g'\1>1
 }
>>
g d g b
(h)
d g
{{#invoke:Kitarakirja|Sointuote|
vapaat kielet = |x|x| | | | |
   1.nauha = | | |o| | | |
   2.nauha = | | | | | | |
   3.nauha = | | | |o| |o|
   4.nauha = | | | | |o| |
   5.nauha = | | | | | | |
 sormitukset = | | |1|2|4|3|
 nauhanumero = |
   nuotit1 = d♯–f𝄪–a♯ |
   nuotit2 = e♭–g–b♭ }}
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis ais dis' fisis'>1 | < ees bes ees' g'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\4 ais\3 dis'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
d♯ a♯ d♯ f𝄪
e♭ b♭
(b)
e♭ g

local p = {}

function p.Sointuote(frame)
	local kk_sointuote = require('Module:Kitarakirja/Sointuote')
	return kk_sointuote.Sointuote(frame)
end


function p.Skaala(frame)
	local kk_skaalat = require('Module:Kitarakirja/Skaalat')
	return kk_skaalat.Skaala(frame)
end
	
return p