Musiikin avoin oppikirja/Musiikin teoria/Perustaso 3/Fis-duuri ja dis-molli

10. luku: Fis-duuri ja dis-molliMuokkaa

 
Fis-duurin ja dis-mollin kiinteä etumerkintä, 6 ylennystä
 
Fis-duuri
 
Harmoninen dis-molli

Fis-duurissa ja dis-mollissa on kuusi ylennystä: fis, cis, gis, dis, ais ja eis. Harmonisessa dis-mollissa sävel cis ylennetään vielä toiseen kertaan säveleksi cisis, jotta saadaan johtosävel sävelelle dis, puolisävelaskel dis-sävelen alapuolelle.
Fis-duuri ja dis-molli ovat käytännssä samat sävellajit kuin Ges-duuri ja es-molli, joissa on kuusi alennusta.


  Tämä sivu tai sen osa on keskeneräinen. Voit auttaa Wikikirjastoa täydentämällä sivua.