Musiikin avoin oppikirja/Musiikin teoria/Perustaso 3/H-duuri ja gis-molli

4. luku: H-duuri ja gis-molliMuokkaa

 
H-duurin ja gis-mollin kiinteä etumerkintä, 5 ylennystä
 
H-duuri
 
Harmoninen gis-molli

H-duurissa ja gis-mollissa on viisi ylennystä: fis, cis, gis, dis ja ais. Harmonisessa gis-mollissa sävel fis ylennetään vielä toiseen kertaan säveleksi fisis, jotta saadaan johtosävel sävelelle gis, puolisävelaskel gis-sävelen alapuolelle.
H-duuri ja gis-molli ovat käytännssä samat sävellajit kuin Ces-duuri ja as-molli, joissa on seitsemän alennusta.


  Tämä sivu tai sen osa on keskeneräinen. Voit auttaa Wikikirjastoa täydentämällä sivua.