Musiikin taulukot/Soinnut/F

Pohjasävel
A A♯ B C C♯ D D♯ E F F♯ G G♯
B♭ D♭ E♭ G♭ A♭
( B ) ( H )

Duuri muokkaa

F


 

f–a–c


F6


 

f–a–c–d


F6/9


 

f–a–c–d–g


F6/9♯11


 

f–a–c–d–g–b


F7


 

f–a–c–e♭


F7♭5


 

f–a–c♭–e♭


Fadd9


 

f–a–c–g


F9


 

f–a–c–e♭–g


F9♭5


 

f–a–c♭–e♭–g


F7(♭9)


 

f–a–c–e♭–g♭


F7(♯9)


 

f–a–c–e♭–g♯


F11


 

f–a–c–e♭–g–b♭


F13


 

f–a–c–e♭–g–d


F13♭9


 

f–a–c–e♭–g♭–d


F13♯9


 

f–a–c–e♭–g♯–dFmaj7


 

f–a–c–e


Fmaj9


 

f–a–c–e–g


Fmaj7♯11


 

f–a–c–e–b


F6/9maj7


 

f–a–c–d–e–g


Fmaj11


 

f–a–c–e–g–b♭


Fmaj13


 

f–a–c–e–g–d


Ylinouseva muokkaa

F+


 

f–a–c♯


F7♯5


 

f–a–c♯–e♭


F9♯5


 

f–a–c♯–e♭–g


F7♯5♭9


 

f–a–c♯–e♭–g♭


F7♯5♯9


 

f–a–c♯–e♭–g♯Fmaj7♯5


 

f–a–c♯–e


Fmaj9♯5


 

f–a–c♯–e–g


Molli muokkaa

Fm


 

f–a♭–c


Fm♭6


 

f–a♭–c–d♭


Fm6


 

f–a♭–c–d


Fmadd9


 

f–a♭–c–g


Fm6/9


 

f–a♭–c–d–g


Fm7


 

f–a♭–c–e♭


Fm9


 

f–a♭–c–e♭–g


Fm11


 

f–a♭–c–e♭–g–b♭


Fm13


 

f–a♭–c–e♭–g–b♭–dFmmaj7


 

f–a♭–c–e


Fmmaj9


 

f–a♭–c–e–g


Fmmaj11


 

f–a♭–c–e–g–b♭


Fmmaj13


 

f–a♭–c–e–g–b♭–d


Vähennetty muokkaa
 

f–a♭–c♭


F°7


 

f–a♭–c♭–e𝄫


Fm7♭5
Fø7


 

f–a♭–c♭–e♭


Pidätetty muokkaa

Fsus2


 

f–g–c


F7sus2


 

f–g–c–e♭


Fsus4


 

f–b♭–c


F7sus4


 

f–b♭–c–e♭