englanniksi suomeksi (kirjassa käytetty tummennettuna)
accumulation buffer kertymäpuskuri
affine transformation, affine map affiinikuvaus, affiini muunnos
alpha channel alfakanava
ambient light taustavalo
antialiasing reunanpehmennys, porrasvääristymien korjaus
backface culling takatahkojen poisto
billboarding mainostaulutekniikka
blending sekoitus(värjäys)
bump map kohoumakartta, kuhmukartta
bump mapping kohoumakuvaus, kuhmutus, kohoumakuvionti, kuhmukuviointi, kuhmutuskuviointi?
center of projection projektiokeskus
clipping leikkely
depth buffer syvyyspuskuri, z-puskuri
diffuse reflection mattaheijastus, diffuusi heijastus
display list näyttölista
dithering ditterointi
environment mapping ympäristökuvaus, heijastuskuvaus, ympäristökuviointi, heijastuskuviointi
face tahko (monitahokkaassa), pinta (yleisesti)
filter suodin, suodatin
focal length polttoväli
geometric primitive geometrinen alkio, geometrinen primitiivi
global illumination globaali valaistusmalli, yleinen valaistusmalli
Gouraud shading Gouraud’n varjostusmenetelmä, Gouraud’n varjostus, Gouraud-varjostus
hidden surface removal piilopintojen poisto
jaggie porrasvääristymä, porrasmainen vääristymä
key frame avainkuva (vastakohta välikuva)
line suora
line segment jana
local illumination paikallinen valaistusmalli
matrix stack matriisipino
mipmap mipmap
modelview matrix sommittelumatriisi, asettelumatriisi, asetelmanmuodostusmatriisi, modelview-matriisi (apua!)
Phong shading Phongin varjostusmenetelmä, Phongin varjostus, Phong-varjostus
Phong reflection model Phongin valaistusmalli
pixel kuvapiste, pikseli, kuva-alkio
point light pistevalo, pistemäinen valo
projection matrix projektiomatriisi
quadric toisen asteen pinta
ray tracing säteen jäljitys, säteen seuranta
rotation kierto (akselin ympäri), rotaatio (matematiikka/fysiikka)
scaling skaalaus
scene asetelma, kohtaus (animaatiossa)
shading varjostus, sävytys
specular reflection peiliheijastus, spekulaari heijastus
spline splini
spot light kohdevalo, spottivalo
stencil buffer sapluunapuskuri, luottapuskuri
surface pinta
texel tekseli
texture mapping pintakuviointi
texture map pintakuvio, tekstuuri
UV mapping uv-kuvaus
vanishing point pakopiste, katoamispiste
vertex nurkkapiste, verteksi, piste, solmu
view frustum näkymäpyramidi, näkymäkartio
viewport näkymäportti, näyttöalue (kommentteja?)
yaw, pitch, roll ei suomennosta: Taitin–Bryanin kulmat? kardaanikulmat? suuntima, nousu, kierto? (kommentteja?)
z-buffering syvyyspuskurointi, z-puskurointi