Orgaaninen kemia/Hiilivetyjen nimeäminen

Homologinen sarja

muokkaa

Hiilivetyketjut nimetään hiiliatomien määrän mukaan. Nimen loppuosa määräytyy sen mukaan onko ketju tyydyttynyt (alkaani), kaksoissidoksellinen (alkeeni) vai kolmoissidoksellinen (alkyyni). Alkaanien homologisen sarjan kaava on CnH2n+2.

Homologinen sarja alkaaneilla on seuraava:

 • metaani
 • etaani
 • propaani
 • butaani
 • pentaani
 • heksaani
 • heptaani
 • oktaani
 • nonaani
 • dekaani
 • ...

Alkeeneista pienin on eteeni, ja alkyyneistä etyyni, sillä kaksois- ja kolmoissidos vaatii muodostuakseen vähintään kaksi hiiliatomia.