S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen/Päihteet

Päihteet

Mitä päihteet ovat?

muokkaa

Yleisiä päihteitä ovat alkoholi, tupakkatuotteet, huumeet sekä lääkkeet kun niitä väärinkäytetään päihtymistarkoituksessa[1]. Päihteet vaikuttavat psyykkisiin toimintoihin ja keskushermostoon esimerkiksi lamaavasti, piristävästi tai hallusinogeenisesti. Päihteet aiheuttavat riippuvuutta ja vieroitusoireita.

Miksi ihmiset käyttävät päihteitä?

muokkaa

Päihteitä käytetään niiden mieleen ja käyttäytymiseen vaikuttavien ominaisuuksien vuoksi. Päihteet vaikuttavat aivojen mielihyväkeskukseen ja ihminen tulee usein niistä riippuvaiseksi. Riippuvuus rajoittaa elämää, koska ihminen kokee tarvitsevansa aina vain enemmän sitä, mistä on riippuvainen. Päihteidenkäyttö alkaa usein kokeilunhalusta, tai siitä, että ihminen ajattelee esimerkiksi alkoholin tai tupakan kuuluvan tiettyihin tilanteisiin. Saatetaan puhua “perjantaipullosta”, “hauskanpidosta” tai “viihteelle lähtemisestä”, joihin liittyy mielikuvia alkoholista. Yhtä hyvin sana “hermosavut” viittaa siihen, että tupakoinnin oletetaan rauhoittavan mieltä. Näitä mielikuvia on hyvä kyseenalaistaa. Kun tarkemmin miettii, niin hauskanpito ei useimmille ihmisille tarkoita juomista eikä rauhoittuminen tarkoita tupakkataukoa.

Miksi päihteidenkäyttö on nuorelle erityisen haitallista?

muokkaa

Nuoren elimistö (muun muassa hermosto ja aivot) kehittyy vielä. Päihteiden aiheuttamat terveyshaitat ovat nuorelle moninkertaiset aikuiseen verrattuna. Myös päihderiippuvuus syntyy nuorelle herkemmin kuin aikuiselle. Päihteidenkäyttö saattaa haitata elämää myös monella muulla tavoin. Esimerkiksi alaikäisten säännöllisellä juomisella voi olla paljon vaikutusta koulunkäyntiin ja opiskelumotivaatioon. Usein läksyt jäävät tekemättä ja poissaolot lisääntyvät. Säännöllinen juominen huonontaa muistia ja vaikeuttaa uusien asioiden oppimista. Kun poissaoloja kertyy, koulumenestys voi laskea ja koulutehtävät tuntua ylivoimaisilta. Joskus käy niin, että päästötodistus ja jatko-opintopaikka jäävät saamatta.

Lähteet

muokkaa
  1. Päihteet - Nuortennetti Nuortennetti. Viitattu 18.4.2018.

Lähde (suora kopio) https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/paihteet/