Paikallismuseon hoito/Opas turvallisempaan paikallismuseoon/Oikeudellisesti ja eettisesti turvallinen toiminta

Museoiden eettinen ja oikeudellinen toiminta vahvistaa niiden arvoa ja arvostusta ympäröivässä yhteiskunnassa. Ottaessaan vastaan esineitä, valokuvia ja asiakirjoja paikallismuseot ovat sitoutuneet myös säilyttämään ne turvallisesti osana paikallista tai erityisalansa kulttuuriperintöä. Vastuu lahjoittajaa ja tulevia sukupolvia kohtaan on suuri.


Tietoturvallisuus

muokkaa
 • kokoelmien alkuperäiset luettelointitiedot säilytetään arkistokelpoisessa paikassa, käyttökopiot ovat museorakennuksessa ja ne on toimitettu myös alueelliseen vastuumuseoon
 • sähköisessä muodossa olevan aineiston varmuuskopioinnista huolehditaan
 • sähköisistä luettelointitiedoista otetaan paperitulosteet jos museolla ei ole käytössä museoalalla yleisesti käytössä olevaa kokoelmahallintajärjestelmää
 • tietokoneiden virustorjunnat ja käyttöjärjestelmät ovat ajan tasalla ja päivitetty
 • museon työntekijöille on kerrottu kokoelma- ja museoturvallisuuteen liittyvästä vaitiolovelvollisuudesta
 • museon ylläpitäjät sopivat, mitä museon asioita kerrotaan yleisölle ja tilapäiselle henkilökunnalle
 • kokoelmiin ja luettelointiin liittyviä henkilötietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille ilman asianomaisen lupaa
 • valokuvia ja esinetietoja siirrettäessä nettiin huomioidaan tekijänoikeuslaki ja tietosuoja-asetus
 • lapsia tai lapsiryhmiä valokuvattaessa ja kuvia julkaistaessa tulee pyytää huoltajan lupa, mikäli kuvat tallennetaan museon kokoelmiin luvan tulee olla kirjallinen
 • kokoelmatietoja voi julkaista netissä vain, jos museon ja kokoelmien säilytystilan turvallisuus on erittäin korkealla tasolla


Kokoelmat

muokkaa
 • kokoelmiin otetaan vastaan vain niitä esineitä, valokuvia ja asiakirjoja, joiden omistajasta on varmuus
 • museolla on käytössä lahjakirjalomake/luovutussopimus, jolla voidaan todeta lahjoittaja
 • kokoelmien luettelointitiedot ovat luotettavia
 • esineitä lainataan ja otetaan lainaksi vain luotettavilta tahoilta, lainoista tehdään aina kirjallinen sopimus ja lainattavat esineet vakuutetaan
 • alkuperäisiä valokuvia tai asiakirjoja ei lainata, vaan niistä otetaan kopiot
 • kokoelmapoistojen päätökset harkitaan huolella perustellen, poistopäätös tehdään aina museon ylläpitäjän virallisessa kokouksessa, päätöksestä tehdään arkistoitava dokumentti, poisto merkitään kokoelmatietoihin
 • kokoelmaesineiden myynti on viimeinen vaihtoehto poistoja harkittaessa
 • museoesineiden lahjoitukset pyritään ensisijaisesti ohjaamaan niiden valmistus- tai käyttöpaikkakunnan museoon


Näyttelyt ja medianäkyvyys

muokkaa
 • näyttelyissä oleva tieto on perusteltua, tarkkaa ja käsittelee soveliaasti eri ihmisryhmiä ja maailmankatsomuksia
 • näyttelyissä ei ole esillä esineitä, joiden alkuperä on kyseenalainen
 • jos näyttelyssä on esillä jäljennös, siitä kerrotaan yleisölle
 • näyttelyissä, julkaisuissa, netissä tms. julkaistavissa valo- ja videokuvissa tunnistettavissa esillä olevilta henkilöiltä on saatava siihen kirjallinen suostumus


Museon toimijat

muokkaa
 • museoalan eettisten sääntöjen mukaan museossa aktiivisesti toimivien henkilöiden tulee välttää lähellä museon aihepiiriä olevien omien kokoelmien keruuta ja kaupankäyntiä
 • museon kokoelmiin kuuluvia esineitä, valokuvia ja asiakirjoja ei saa ottaa edes tilapäisesti omaan henkilökohtaiseen käyttöön


Tekijänoikeudet

muokkaa
 • näyttelyissä, julkaisuissa, netissä, markkinoinnissa tai muussa vastaavassa käytettävien valokuvien, taideteosten tai musiikin käyttöön tulee olla tekijän lupa, jos tekijä tiedetään tai saadaan selville
 • tekijänoikeuksista ja tekijänoikeuslaista voi kysyä omasta alueellisesta vastuumuseosta tai tekijänoikeusjärjestöistä, Kuvasto ja Teosto