Paikallismuseon hoito/Opas turvallisempaan paikallismuseoon/Tekniset turvatoimet

Vaaratilanteiden ennaltaehkäisyn lisäksi erilaiset tekniset laitteet ovat hyvänä apuna museoiden turvallisuutta parannettaessa. Teknisten laitteiden ja henkilökunnan varautuminen vaara- ja uhkatilanteisiin täydentävät toisiaan, kumpikaan ei riitä yksin. Varautuminen, tiedostaminen ja keskustelut vaaratilanteista jo etukäteen auttavat museossa työskenteleviä selviämään kiperistäkin tilanteista.

Henkilökunnan alkusammutustaidot sekä toiminta ja oikeanlainen käyttäytyminen vaaratilanteissa tai niiden uhatessa on usein ratkaisevaa. Kalliiden teknisten valvonta- ja hälytyslaitteiden hankkimisesta on tarpeen keskustella alan asiantuntijoiden kanssa, jotta niistä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.


Avaimet ja lukitus

muokkaa
 • turvallisuustiimi pitää avainlistaa, teettää tarvittaessa lisäavaimet ja huolehtii, että lukot ovat ehjät ja toimintakuntoiset
 • avaimen haltija ei luovuta avainta ulkopuoliselle henkilölle edes tilapäisesti
 • avaimen haltija huolehtii, etteivät avaimet ole näkyvillä esim. pöydällä tai ulkona penkillä
 • avainkoodit annetaan vain niitä tarvitseville ja ne päivitetään tarvittaessa
 • aittojen ja muiden rakennusten ainutkertaiset avaimet säilytetään sovitussa paikassa yleisön ulottumattomissa


Alkusammutusvälineet ja -taidot

muokkaa
 • kaikki museossa työskentelevät perehdytetään alkusammutusvälineiden (käsisammutin ja sammutuspeite) käyttöön
 • alkusammutuskursseista voi tiedustella pelastuslaitoksilta
 • museon alkusammutusvälineistön hankinnassa ja huollossa neuvovat pelastusviranomaiset


Valvonta ja hälytysjärjestelmät

muokkaa
 • museossa työskentelevät valvovat ystävällisesti, mutta valppaasti museovieraita
 • museon lähinaapureita voi kehottaa tarkkailemaan museoalueella liikkuvia ja kertomaan havainnoistaan museon toiminnasta vastaaville
 • museoalueen valvontaa voidaan lisätä teknisesti asentamalla esimerkiksi liiketunnistimesta syttyvät valot
 • turvallisuusvastaava huolehtii hälytysjärjestelmien ylläpidosta
 • hälytyskoodeista pidetään kirjaa, koodit annetaan vain niitä tarvitseville ja ne päivitetään tarvittaessa
 • hälytysjärjestelmät on suositeltavaa tarkastaa ja testata kerran vuodessa