Paikallismuseon hoito/Opas turvallisempaan paikallismuseoon/Tulipaloriskien ennaltaehkäisy

Tulipalojen ennaltaehkäisy on tärkeää vanhan rakennusperinnön ja esineistön säilyttämiseksi. Useimmat museot ovat suurimman osan vuotta ilman henkilökunnan läsnäoloa ja sijaitsevat syrjässä, mikä vaikeuttaa mahdollisen tulipalon havaitsemista. Varomaton avotulen käsittely sekä huonokuntoiset sähkölaitteet voivat olla kohtalokkaita kokoelmille ja museorakennuksille.


Paloturvallisuus

muokkaa

Tarkistetaan, että:

 • pelastusviranomaisella on ajantasaiset yhteystiedot museon ylläpitäjistä
 • lähin pelastusviranomainen on tietoinen museorakennusten sijainnista
 • museon ylläpitäjä on varautunut vaaratilanteessa ohjeistamaan pelastusviranomaisia kokoelmien evakuoinnissa
 • pelastustiet ovat kunnossa
 • hätäuloskäynnit ovat merkityt, esteettömiä ja kunnossa
 • alkusammutusvälineiden sijainti on henkilökunnan tiedossa
 • palotikkaat ovat kunnossa
 • kellarit, ullakot ja katokset on suljettu asiattomilta
 • helposti syttyviä maali-, liuotin-, poltto-, puhdistus- tai muita aineita ei säilytetä museoalueella
 • tarpeettomia laitteita, rakennusmateriaaleja tai kokoelmiin kuulumattomia esineitä yms. ei säilytetä museoalueella


Tulenkäsittely

muokkaa
 • tulenkäsittely museorakennuksissa ja -alueella ei ole suotavaa
 • ulkotulia, nuotioita, takkatulia ja kynttilöitä tms. ei saa jättää hetkeksikään valvomatta
 • tulet sammutetaan huolellisesti ja tarkistetaan ennen museoalueelta poistumista
 • jos museon tulisijoja käytetään, huolehditaan niiden vuosittaisesta nuohouksesta
 • museoalueella ei saa tupakoida


Sähkölaitteet

muokkaa
 • sähkölaitteiden ja -johtojen sekä liitäntäjohtojen kunto tarkistetaan säännöllisesti kaikissa rakennuksissa
 • jatkojohtoviritelmiä ei käytetä tulipalovaaran vuoksi
 • harkitaan vikavirtasuojan hankkimista
 • sähkötöitä saa tehdä vain koulutuksen saanut sähköasentaja
 • sähkölaitteet ovat CE-hyväksyttyjä
 • sähköjärjestelmän ylikuormittumisen riskiä seurataan ja huolehditaan etteivät laitteet kuumene
 • jääkaapit, kahvinkeittimet, tiskikoneet, tietokoneet, modeemit, sähkökynttilät ym. -laitteet sammutetaan ja johdot irrotetaan verkosta museolta poistuttaessa
 • jääkaapin ja muiden kodinkoneiden alustat ja taustat imuroidaan suursiivouksen yhteydessä vähintään kerran vuodessa
 • suositeltavat öljytäytteiset sähköpatterit sijoitetaan keskelle huonetilaa riittävän etäälle huonekaluista, museoesineistä ja rakenteista
 • ilmalämpöpumppujen asentamiseen museorakennuksiin tulee suhtautua varauksella