Paikallismuseon hoito/Opas turvallisempaan paikallismuseoon/Vaaratilanteiden seuranta ja jälkihoito

Onnettomuuksia ja vaaratilanteita sattuu aina kaikesta varautumisesta ja huolellisuudesta huolimatta, mutta niistäkin voi ottaa opiksi, ettei vastaavanlainen tilanne toistu.


Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden seurannan muistilista:

  • Onnettomuudet, läheltä piti -tilanteet, museoesineiden ja museon omaisuuden katoamiset, turvallisuuden heikkoudet yms. ilmoitetaan välittömästi museon vastuuhenkilölle.
  • Onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja selvitetään, miten vastaavat tapaukset tulevaisuudessa voidaan välttää.
  • Alla malli Läheltä piti -tilanteiden kirjamiseen
  • Kriisitilanteiden ja onnettomuuksien jälkeen tapahtuneesta keskustellaan avoimesti kaikkia kuunnellen. Tarvittaessa käytetään asiantuntijan apua.


Malli läheltä piti -lomakkeen tiedoista
Perustiedot
Museon nimi
Museon osoite
Ilmoituksen laatija
Selostus tapahtumasta
Museon työntekijä(t) tapahtumahetkellä
Missä tämä tapahtui? (rakennus / tila / huone)
Tapahtuma-aika
Mitä työtä tehtiin?
Mitä sattui?
Mitä olisi voinut sattua?
Muuta huomioitavaa
Oma mielipiteesi mitä tästä pitää oppia (muuttaa), ettei tapahtuma toistu