Paikallismuseon hoito/Opas turvallisempaan paikallismuseoon/näyttelyt, rakennukset ja pihapiirit

Näyttelytilat

muokkaa
 • mitalien, aseiden, asepukujen, rahojen ja muiden kaupallisesti arvokkaiden esineiden näytteille asettelun turvallisuuteen kiinnitetään erityisesti huomiota
 • arat materiaalit, esim. tekstiilit, valokuvat ja taideteokset siirretään talveksi lämpimiin ja turvallisiin tiloihin, jos vain mahdollista
 • näyttelyesineet on sijoitettu siten, etteivät kävijät voi niitä vahingoittaa tai varastaa
 • arvokkaat esineet sijoitetaan lukittaviin vitriineihin, mieluiten turvalasin taakse
 • näyttelystä on otettu valokuvat, joista voidaan seurata, että kaikki esineet ja niiden osat ovat tallella
 • näyttelyesineet suojataan suoralta auringonvalolta ja ne valaistaan tarvittaessa vain himmeällä valolla
 • näyttelytilat siivotaan ja tuuletetaan säännöllisesti
 • näyttelyyn lainatuista esineistä laaditaan lainakuitti, ja esineet vakuutetaan kuljetuksen ja näyttelyn keston ajaksi


Rakennusten turvaaminen

muokkaa

Kevät- ja kesäkatselmus

 • tarkistetaan kattojen, vesikourujen, ikkunoiden, ovien, tikkaiden, tuuletusikkunoiden, -luukkujen ja -verkkojen sekä vesijohtojen ja viemäreiden kunto
 • savupiippujen hatut poistetaan, mikäli tulisijat ovat käytössä
 • museorakennukset ja näyttelytilat siivotaan  
 • museorakennusten ilmanvaihtoa, kosteutta, lämpötilaa ja tuhohyönteistilannetta seurataan säännöllisesti


Syyskatselmus

 • tarkistetaan, että ikkunat ja ovet on suljettu
 • tarkistetaan kattojen, ikkunoiden ja ovien kunto
 • kylmillään olevien rakennusten verkoilla suojatut ilmanvaihtoluukut ja uunipellit jätetään hieman raolleen ja savupiippujen päälle asennetaan hattu
 • lehdet, havunneulaset ja muut roskat puhdistetaan katoilta ja vesikouruista
 • kaikki jyrsijöille, hyönteisille ja muille eläimille maistuvat ruoka-aineet poistetaan museosta
 • vesijohdot ja -säiliöt tyhjennetään
 • sähkölaitteiden pistokkeet irrotetaan pistorasioista ja sähkö katkaistaan pääkytkimestä, jos museossa ei ole sähkölämmitystä
 • lämmitettävien tilojen lämpötilaa tarkkaillaan aika ajoin ja säädetään tarvittaessa
 • talveksi tai pitkien kiinniolojen ajaksi arvoesineistö siirretään lämpimiin ja turvallisiin tiloihin
 • talveksi tai pitkien kiinniolojen ajaksi arat esineet suojataan esim. silkkipaperilla tai kankailla, vaikka ne siirretään  lämpimiin tiloihin
 • sisustusta ja esineitä valolta suojaavat, lämpösäteilyä estävät rullaverhot vedetään alas lämpimiin ja turvallisiin tiloihin
 • talveksi tai pitkien kiinniolojen ajaksi arat esineet suojataan esim. silkkipaperilla tai kankailla, vaikka ne siirretään  lämpimiin tiloihin
 • sisustusta ja esineitä valolta suojaavat, lämpösäteilyä estävät rullaverhot vedetään alas


Talvikatselmus

 • katoilla ja räystäillä olevat lumikuormat ja jääpuikot poistetaan tarvittaessa
 • tarkistetaan, että kattojen mahdolliset lumiesteet ovat kunnossa
 • museon olosuhteita tarkkaillaan myös talvisin, etenkin lämmitettävien museorakennusten lämpötilaa seurataan


Ympäristö ja pihapiiri

muokkaa

Pihapiiri

 • liian lähellä rakennuksia oleva kasvillisuus poistetaan, ellei sillä ole historiallista tai erityistä luontoarvoa
 • pusikot karsitaan museon tontilta ja puutarhajätteet poistetaan museoalueelta
 • pihapiirissä on riittävä ja museoympäristöön sopiva valaistus
 • museovieraat ja museoissa työskentelevät pysäköivät autonsa ja muut kulkuneuvonsa niille osoitetuille alueille
 • rakennustarvikkeet ja muut museoympäristöön kuulumattomat tavarat poistetaan näkyviltä
 • tarkistetaan, että museon tontin ja lähiympäristön ojitus on kunnossa


Rakennelmat

 • roskakorit ja -astiat ovat asianmukaiset, sijoitettu huomaamattomasti ja ne tyhjennetään säännöllisesti
 • mahdolliset jätehuollon roska-astiat ja katokset sijoitetaan mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan
 • aitojen kunto tarkistetaan ja vauriot korjataan
 • kaivon rakenteet ovat ehjät ja kansi lukittu huolellisesti
 • turvallisuusohjeiden mukaan kyläkeinujen kiinnikytkemistä suositellaan keinumisen estämiseksi
 • raunioista, kaivannoista, tervahaudoista, sudenkuopista ja muista maastokohteista varoitetaan tarvittaessa kyltein


Sääilmiöt ja kriisitilanteet

 • tulvien, kosteiden sääolosuhteiden, myrskyjen, pitkien sähkökatkosten ja muiden kriisitilanteiden ja luonnonkatastrofinen aikana museoympäristöä ja -tiloja tarkkaillaan erityisen huolellisesti
 • luonnonkatastrofien ja kriisitilanteiden jälkeen museon tilat ja kokoelmat käydään huolellisesti tarkastamassa ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin