Paikallismuseon hoito/Opas turvallisempaan paikallismuseoon/Museovieraat ja museoissa työskentelevät

Valpas, huolellinen ja turvallisuusriskeistä tietoinen henkilökunta voi vaikuttaa vaivattomin ja usein helpoinkin tavoin museovieraiden ja oman turvallisuutensa parantamiseen. Turvallisen tuntuinen museo lisää viihtyvyyttä ja vierailun onnistumisen tunnetta.


Museovieraiden turvallisuus

muokkaa
 • pihat ja kulkuväylät on valaistu sekä aurattu ja hiekoitettu talviaikaan
 • rappuset ja kynnykset on hyvin valaistu
 • kynnykset, lattialaudat ja rappusten kaiteet on tukevasti kiinnitetty
 • portailla ja lattioilla olevat sähköjohdot, matot ja näyttelyesineet tms. eivät aiheuta kompastumisvaaraa
 • tarvittaessa yleisöä varotetaan esimerkiksi jyrkistä portaista, korkeista kynnyksistä, matalista ovista, epätasaisesta lattiasta ja putoamisvaarasta
 • hätäpoistumisteiden opasteet ovat  kunnossa ja poistumistiet esteettömiä
 • jos kaivovettä käytetään juomavetenä, sen laatu tarkastetaan säännöllisesti
 • wc-tilat ovat siistit ja käsienpesumahdollisuus on järjestetty, kuivakäymälässä on riittävästi purua/kuiviketta, wc-kyltit selkeät
 • ”Museossa/ museoalueella liikkuminen omalla vastuulla” -kyltti voidaan tarvittaessa sijoittaa näkyvään paikkaan, mutta kuitenkin niin, ettei se häiritse museoympäristöä, museorakennuksia tai näyttelytiloja. Kyltti ei kuitenkaan poista museon vastuuta ympäristön turvallisena pitoon.


Museossa työskentelevät

muokkaa

Kaikille museossa työskenteleville on selvitetty:

 • miten toimia vaikeissa asiakastilanteissa
 • miten toimia uhka- ja varkaustilanteissa
 • mitä osia kokoelmista siirretään ensimmäisenä turvaan tulipalon sytyttyä kuitenkaan ihmisten turvallisuutta vaarantamatta
 • missä ensiapulaukkua säilytetään
 • missä alkusammutusvälineet sijaitsevat ja miten niitä käytetään
 • mitkä ovat museon sulkemisrutiinit
 • ketkä kuuluvan turvallisuustiimiin ja millä tavoin heille tiedotetaan havaituista turvallisuusriskeistä
 • mitä turvallisuuden kannalta keskeisiä erityishuomioita  museorakennuksessa ja sen ympäristössä mahdollisesti on
 • missä sijaitsevat museon hätäpoistumis- ja pelastustiet ja miten ne pidetään esteettöminä
 • missä ovat museotyössä käytettävät suojavarusteet
 • mitkä ovat pelastusviranomaisten museotiloille sallimat enimmäiskävijämäärät
 • Suomi 112 –mobiilisovelluksen käyttöönotto puhelimessa


Lipunmyyntipiste

muokkaa

Lipunmyyntipisteessä on selkeästi esillä henkilökunnalle:

 • museon katuosoite
 • museon vastuuhenkilöiden yhteystiedot
 • hälytysohjeet
 • vuosittain tarkistettu ensiapulaukku
 • toimintaohjeet tulipalon sattuessa
 • alkusammutusvälineet
 • toimiva taskulamppu varaparistoineen

Museokahvila

muokkaa
 • vakituisesti toimivassa kahvilassa työntekijöillä tulee olla hygieniapassi
 • satunnaisesti työskentelevät eivät tarvitse hygieniapassia
 • kahvilatoiminnasta ja myynnissä olevista elintarvikkeista tiedotetaan terveysviranomaisia
 • helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kylmäketju tulee olla katkeamaton
 • alkoholituotteiden myyntiä varten haetaan anniskelulupa


Tapahtumat

muokkaa
 • museon henkilökuntaa on läsnä myös ulkopuolisten järjestämissä tapahtumissa
 • ulkopuolisille tapahtuman järjestäjille selvitetään etukäteen miten museoalueella toimitaan vaarantamatta museoaluetta, rakennuksia ja kokoelmia
 • yleisötilaisuuksia järjestettäessä selvitetään hyvissä ajoin poliisi-, terveys- ja muiden viranomaisten edellyttämät luvat
 • WC -tilat ovat siistit ja niitä on riittävästi
 • roskakoreja on riittävästi
 • pysäköintipaikkoja on riittävästi
 • tupakointialue on riittävän etäällä rakennuksista, paloturvallinen ja selkeästi merkitty
 • välittömästi tapahtuman jälkeen koko museoalue ja sisätilat siistitään